Ποντικοί - Αρουραίοι

Τα είδη ποντικών που απαντώνται στη χώρα μας είναι τα εξής :

1) Ο καφέ ποντικός  ( rattus norvegicus )

καφέ ποντικός, rattus norvegicus

2) Ο οικιακός ποντικός ( mus musculus)

ικιακός ποντικός, mus musculus

3) Ο ποντικός οροφών  ( rattus rattus)  

ποντικός οροφών,rattus rattus

 

Η καταπολέμηση τους γίνεται με ειδικά μυοκτόνα σκευάσματα τοποθετημένα σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας για εξωτερικούς χώρους και με συνδυασμό παγίδων θανάτωσης και κολλωδών μεμβρανών σύλληψης  για εσωτερικούς χώρους.

mouse trap, rat trap mouse trap, rat trap

mouse trap, rat trap mouse trap, rat trap