Μυοκτονία

Η καταπολέμηση τρωκτικών με κατάλληλα, εγκεκριμένα για κατοικημένους χώρους τρωκτικοκτόνα σκευάσματα τοποθετημένα σε ειδικούς δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας για την προστασία τους. Σε κάθε περίπτωση προσβολής από τρωκτικά και αφού πρώτα γίνει μελέτη του χώρου προσβολής έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία διέλευσης των τρωκτικών, γίνεται η εγκατάσταση των εν λόγο δολωματικών σταθμών σε επιλεγμένα σημεία.