Κουνούπια

Τα κουνούπια αναπαράγονται αποκλειστικά μέσα στο νερό. Επομένως οι εστίες που αναπτύσσονται  είναι τα στεκούμενα νερά (ορυζώνες, έλη, λίμνες, δέλτα ποταμών, κλπ ). Η καταπολέμησή τους πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν από τις εστίες αυτές και μάλιστα νωρίς την άνοιξη πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη. 

Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι προνυμφοκτόνα και καταπολεμούν το προνυμφικό του στάδιο του εντόμου που βρίσκεται μέσα στο νερό. Η πλήρης εξάλειψη των εντόμων αυτών  είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της γενικής ύπαρξής τους, λόγω της ικανότητάς τους να διανύουν μεγάλες αποστάσεις πετώντας και της ταχύτατης αναπαραγωγής τους.

 

Τρόποι καταπολέμησης : 

1) Με ειδικούς εκνεφωτήρες ευρέων ψεκασμών

εκνεφωτήρας ευρέων ψεκασμών

2) Με κατευθυνόμενους ψεκασμούς εντομοκτόνων και προνυμφοκτόνων σκευασμάτων 

ψεκασμος εντομοκτόνων και προνυμφοκτόνων σκευασμάτων