Ψύλλοι

Οι θηλυκοί ψύλλοι μπορούν να εναποθέσουν έως και 50 αυγά ημερησίως και 2000 αυγά στη διάρκεια της ζωής τους  Ο ενήλικος ψύλλος ζει από 2 έως 6 εβδομάδες και οι ιδανικότερες συνθήκες εκκόλαυσης των αυγών είναι 18 – 30 οC και υγρασία 70-80 %. . Τα αυγά αυτά δεν προσκολλώνται στο σώμα του ξενιστή, αλλά διασκορπίζονται στο χώρο.

ψύλλοι

Τρόποι καταπολέμησης : 

1) Με ειδικό εκνεφωτήρα (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου)

 εκνεφωτήρας     εκνεφωτήρας

2) Με κατευθυνόμενο ψεκασμό

 κατευθυνόμενος ψεκασμός

3) Με υποκαπνισμό πυρεθρινοειδών σκευασμάτων

 υποκαπνισμός πυρεθρινοειδών σκευασμάτων