Απεντόμωση 

Η απαλλαγή ενός χώρου από ανεπιθύμητα έντομα που επιτυγχάνεται χωρίς κανέναν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων που διαμένουν στο χώρο ή του κατοικίδιου με ποικίλους οικολογικούς τρόπους. Οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η απεντόμωση δεν είναι πάντα οι ίδιοι αλλά ποικίλλουν και εξαρτόνται από το έντομο το οποίο θέλουμε να καταπολεμήσουμε και από τον χώρο στον οποίο θέλουμε να κάνουμε την εφαρμογή.